chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi | 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi
: 690 nî | 691 nî | 692 nî | 693 nî | 694 nî | 695 nî | 696 nî | 697 nî | 698 nî | 699 nî | 700 nî
695 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 695 nî
DCXCV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1239 nî
Tō-kàu-le̍k 3392 nî
Hoê-le̍k 75~76
Hông-kì 1355 nî
Tân-kì 3028 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4455~4456


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 750 – 751
- Shaka Samvat 617 – 618
Iran le̍k 73 – 74
Runic le̍k 945
Assyria le̍k 5445 nî
Ethiopia le̍k 689~690

695 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 695 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 695 nî