Abe no Nakamaro

Abe no Nakamaro (阿倍仲麻呂, 689 nî  – 770 nî ) sī Ji̍t-pún Nara sî-tāi khián Tông (phài khì Tông-tiâu) liû-ha̍k-seng. I tī Tông-tiâu chham-ka kho-kú ha̍p-keh, pat tī hia chò koaⁿ.

Abe no Nakamaro