Kàu-hông Bonifacius 5-sè

Bonifacius 5-sè (?  – 625 nî 10 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-69 jīm kàu-hông; tī 619 nî kàu 625 nî chāi-ūi.

Bonifacius 5-sè
Kàu-hông Bonifacius 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Adeodatus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Honorius 1-sè