Kàu-hông Adeodatus 1-sè

Adeodatus 1-sè (?  – 618 nî 11 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-68 jīm kàu-hông; tī 615 nî kàu 618 nî chāi-ūi.

Adeodatus 1-sè
Kàu-hông Adeodatus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Bonifacius 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Bonifacius 5-sè