Kàu-hông Gregorius 1-sè

Gregorius 1-sè (?  – 604 nî 3 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-64 jīm kàu-hông; tī 590 nî kàu 604 nî chāi-ūi.

Gregorius 1-sè
Kàu-hông Gregorius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pelagius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sabinianus