Kàu-hông Gregorius 1-sè

Gregorius 1-sè (?  – 604 nî 3 goe̍h 12 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-64 jīm kàu-hông; tī 590 nî kàu 604 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Gregorius 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 590 nî 9 goe̍h 3 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 604 nî 3 goe̍h 12 ji̍t
Chêng-jīm Pelagius 2-sè
Kè-jīm Sabinianus
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 590 nî 9 goe̍h 3 ji̍t
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Gregorius Anicius
Chhut-sì iok 540 nî
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 604 nî 3 goe̍h 12 ji̍t (64 hòe)
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Chalcedon-phài
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 9 goe̍h 3 ji̍t (Latin Kàu-hoē)
3 goe̍h 12 ji̍t (Tang Chèng-kàu, Latin Kàu-hoē tī 1969 nî í-chêng, Tang-hng Kàu-hoē, Sèng-kong-hoē, Luther-phài)
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu, Tang Chèng-kàu, Sèng-kong-hoē, Luther-phài
Kàu-hông Gregorius 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pelagius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sabinianus