Kàu-hông Sabinianus

Sabinianus (?  – 606 nî 2 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-65 jīm kàu-hông; tī 604 nî kàu 606 nî chāi-ūi.

Sabinianus
Kàu-hông Sabinianus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Bonifacius 3-sè