Khai-hông (開皇; 581 nî ~ 600 nî) sī Sûi-tiâu Bûn-tè ê liân-hō; chêng-āu 20 tang.

開皇
Khai-hông
581 nî ~ 600 nî
Kok-ka
Sûi-tiâu
Kun-chú
Bûn-tè
Tn̂g-té
20 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Khai-hông (Sûi)
Chiap-sio̍k
-
Sûi-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Jîn-siū