chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 490 nî-tāi | 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi
: 522 nî | 523 nî | 524 nî | 525 nî | 526 nî | 527 nî | 528 nî | 529 nî | 530 nî | 531 nî | 532 nî
527 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 527 nî
DXXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1071 nî
Tō-kàu-le̍k 3224 nî
Hoê-le̍k 98 BH~97 BH
Hông-kì 1187 nî
Tân-kì 2860 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4287~4288


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 582 – 583
- Shaka Samvat 449 – 450
Iran le̍k -95 – -94
Runic le̍k 777
Assyria le̍k 5277 nî
Ethiopia le̍k 521~522

527 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái
  • Lâm Liông: Phó͘-thong (普通) 8 nî; Tāi-thong (大通) goân nî
  • Pak Gūi: Hàu-chhiong (孝昌) 3 nî
  • Ko-chhiong: Kam-lō͘ (甘露) 3 nî
  • Tō͘ Lo̍k-chiu (杜洛周): Chin-ông (真王) 4 nî
  • Bo̍k-chiat Liām-seng (莫折念生): Thian-kiàn (天建) 4 nî
  • Lâu Lé-seng (劉蠡升): Sîn-ka (神嘉) 3 nî
  • Kat Êng (葛榮): Kóng-an (廣安) 2 nî
  • Lâu He̍k (劉獲): Thian-siū (天授) goân nî
  • Siau Pó-în (蕭寶夤): Liông-sū (隆緒) goân nî

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 527 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 527 nî