Romulus Augustus

Flavius Romulus (460 nî527 nî) sī Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 475 nî kàu 476 nî.

Flavius Romulus
Lô-má Tè-kok Hông-tè
RomulusAugustus.jpg
Flavius Romulus
Lô-má Tè-kok Hông-tè
Chāi-ūi 475 nî kàu 476 nî
Ông-sek bóe-āu hông-tè
Chhut-sì 460 nî
Kòe-sin 527 nî