chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi | 560 nî-tāi
: 530 nî | 531 nî | 532 nî | 533 nî | 534 nî | 535 nî | 536 nî | 537 nî | 538 nî | 539 nî | 540 nî
535 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 535 nî
DXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1079 nî
Tō-kàu-le̍k 3232 nî
Hoê-le̍k 90 BH~89 BH
Hông-kì 1195 nî
Tân-kì 2868 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4295~4296


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 590 – 591
- Shaka Samvat 457 – 458
Iran le̍k -87 – -86
Runic le̍k 785
Assyria le̍k 5285 nî
Ethiopia le̍k 529~530

535 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 535 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 535 nî