chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi | 540 nî-tāi | 550 nî-tāi | 560 nî-tāi | 570 nî-tāi
: 535 nî | 536 nî | 537 nî | 538 nî | 539 nî | 540 nî | 541 nî | 542 nî | 543 nî | 544 nî | 545 nî
540 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 540 nî
DXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1084 nî
Tō-kàu-le̍k 3237 nî
Hoê-le̍k 85 BH~84 BH
Hông-kì 1200 nî
Tân-kì 2873 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4300~4301


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 595 – 596
- Shaka Samvat 462 – 463
Iran le̍k -82 – -81
Runic le̍k 790
Assyria le̍k 5290 nî
Ethiopia le̍k 534~535

540 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 540 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 540 nî