An-goân-ông (安原王 / 안원왕 Anwon-wang; 501 nî  – 545 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-23 tāi kok-ông (531 nî ~ 545 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Pó-iân (高寶延 / 고보연 Go Bo-yeon).

19 ~ 24 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng