chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 470 nî-tāi | 480 nî-tāi | 490 nî-tāi | 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi
: 496 nî | 497 nî | 498 nî | 499 nî | 500 nî | 501 nî | 502 nî | 503 nî | 504 nî | 505 nî | 506 nî
501 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 501 nî
DI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1045 nî
Tō-kàu-le̍k 3198 nî
Hoê-le̍k 125 BH~124 BH
Hông-kì 1161 nî
Tân-kì 2834 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4261~4262


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 556 – 557
- Shaka Samvat 423 – 424
Iran le̍k -121 – -120
Runic le̍k 751
Assyria le̍k 5251 nî
Ethiopia le̍k 495~496

501 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 501 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 501 nî