chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 470 nî-tāi | 480 nî-tāi | 490 nî-tāi | 500 nî-tāi | 510 nî-tāi | 520 nî-tāi | 530 nî-tāi
: 498 nî | 499 nî | 500 nî | 501 nî | 502 nî | 503 nî | 504 nî | 505 nî | 506 nî | 507 nî | 508 nî
503 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 503 nî
DIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1047 nî
Tō-kàu-le̍k 3200 nî
Hoê-le̍k 123 BH~122 BH
Hông-kì 1163 nî
Tân-kì 2836 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4263~4264


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 558 – 559
- Shaka Samvat 425 – 426
Iran le̍k -119 – -118
Runic le̍k 753
Assyria le̍k 5253 nî
Ethiopia le̍k 497~498

503 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 503 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 503 nî