Instagram sī chi̍t khoán bián-hùi thê-kiong sòaⁿ-téng tô͘-phìⁿ kap iáⁿ-phìⁿ hun-hiáng ê siā-kau èng-iōng nńg-thé, tī 2010 nî 10 goe̍h hoat-pò͘.

Instagram ê phiau-chì

Siong-koan

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái