Io̍h-lí-ha̍k (Eng-gí: pharmacology) sī tùi io̍h-bu̍t chò-iōng ê gián-kiù, choan-tô͘ thàm-thó io̍h-bu̍t kap seng-bu̍t-thé chham kî-thaⁿ hòa-ha̍k bu̍t-chit ê hō͘-siong chò-iōng.

Siong-koan hāng-bo̍k siu-kái