Iron Man 2 sī 2010 nî ê Bí-kok chhiau-kip eng-hiông tiān-iáⁿ, chham-chiàu Marvel Comics ê kak-sek Iron Man, sī Marvel Studios chè-chok, Paramount Pictures hoat-hêng--ê.[C 1] Che sī 2008 nî Iron Man ê kè-sio̍k, mā sī Marvel Cinematic Universe ê tē-3 chhut tiān-iáⁿ.

Chù-khaSiu-kái

  1. 2013 nî 7 goe̍h hoat-hêng-khoân choán kòe Walt Disney Studios