Si-tiû chi Lō͘ Keng-chè-tài hām 21 sè-kí Hái-siōng Sî-tiu chi Lō͘ (丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路), kán-chheng It-tài It-lō͘ (一带一路), sok-siá B&R, sī Tiong-kok chú-tō ê khòa-kok keng-chè-tài kang-sū.

It-tài It-lō͘

Siong-koanSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: It-tài It-lō͘