Si-tiû chi Lō͘

Si-tiû chi Lō͘ (絲綢之路) sī Tek-kok tē-lí ha̍k-ka Ferdinand von Richthofen1877 nî thê chhut-lâi ê kài-liām, sī chí Au-A Tāi-lio̍k pak-pō͘ ê siong-gia̍p bō͘-e̍k ê lō͘, tùi Tiong-kok ê Tiông-an, keng-koè Tarim Phûn-tē, Transoxiana kap Pho-su, kàu Au-chiu ê Tē-tiong-hái hái-kîⁿ hū-kīn.

Si-tiû chi Lō͘
UNESCO Sè-kài Ûi-sán
Silk route.jpg
Si-tiû chi Lō͘
Location  Tiong-kok
 Kazakhstan
 Kyrgyzstan
Criteria bûn-hoà: ii, iii, iv, vi
Reference 1442
Inscription 2014 nî (38 session)

Siong-koanSiu-kái