Iran

(Tùi Pho-su choán--lâi)
"Pho-su" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Pho-su (khu-pia̍t-ia̍h).
Iran Islam Kiōng-hô-kok
جمهوری اسلامی ایران
Flag of Iran.svg Emblem of Iran.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Iran ê só͘-chāi
Iran ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Tehran
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 1,648,195 km² pâi sè-kài tē-18 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 79,200,000 lâng 2016 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 18 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 48 lâng/km2 2016 nî , pâi sè-kài tē 162 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Iran (Pho-su-gí: ایران‎‎ Irān "I-láng"), chèng-sek choân-miâ Iran Islam Kiōng-hô-kok (جمهوری اسلامی ایرانJomhuri-ye Eslāmi-ye Irān) sī A-chiu ê kok-ka.

Tē-líSiu-kái

Siú-to͘: Tehran

Bīn-chek:164,500.00 pêng-hong kong-lí

Le̍k-súSiu-kái

Siông-sè: Iran ê le̍k-sú

Tùi Pho-su kap Elam ê chá-kî kì-lio̍k ū chhut-hiān tī Assyria Tè-kok ê chu-liāu. Tāi-iok tī Chêng 640 nî-tāi, Cyrus 1-sè pat phài tāi-piáu kìⁿ Assyria ê thóng-tī-chiá Ashurbanipal.[1]

Iran sī Tiong-tang tē-khu kok-ka, kó͘-chá-sî Tiong-kok-lâng kā in hō-chò "Pho-su". 1925 nî, Pahlavi ông-tiâu kiàn-li̍p, 1935 nî 3 go̍eh kái-miâ "Iran". Tī le̍k-sú siōng, chit-ê kok-ka put-sī cho-siu tio̍h pa̍t-kok ê chhim-lio̍k.

1941 nî, Eng-kok kap So͘-liân liân-ha̍p chhim-hoān Iran, chiong kok-ông Reza Shah kóaⁿ thè-ūi; liáu-āu i-ê hāu-seⁿ Muhammad Reza Shah tī 1953 nî chiap-ūi, niá-chhōa chi̍t kái Pe̍h-sek Kek-bēng, kái-kek pau-koat thó͘-tē kap lú-sèng tâu-phiò-koân téng sū-bū.[2] Kong-gôan 1977 nî-té, Iran kok-lāi po̍k-hoat liáu hóan-tùi Kun-chú-chè chèng-kôan ê chèng-tī tōng-lōan, 1979 nî ōaⁿ tiâu-tē liáu-āu, sêng-li̍p Iran Islam Kiong-hô-kok (Islamic Republic of Iran).

Jîn-kháuSiu-kái

Jîn-kháu: 6873-bān lâng (1996 nî)

Bîn-cho̍k: chú-iàu sī Pho-su-lâng, chiàm chóng jîn-kháu ê 51%.

Giân-gíSiu-kái

Koaⁿ-hong gí-giân: Farsi-gí

Chong-kàuSiu-kái

Chong-kàu: Islam-kàu, Ki-tok-kàu, Iû-thài-kàu.

Keng-chèSiu-kái

Hòe-pē: rial

Thong-sìnSiu-kái

Kok-chè tiān-ōe hō-bé: 98

Chham-chiàuSiu-kái

  • Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550-330 BCE. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-00960-8. 
  • Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-41399-5. 

Chù-khaSiu-kái

  1. Waters 2014, 3 Persia Rising: A New Empire
  2. Abrahamian 2008, Chapter 5. Muhammad Reza Shah's White Revolution