Ivan Petrović Pavlov (Lō͘-se-a-gí: Иван Петрович Павлов; 1849 nî 9 goe̍h 14 ji̍t – 1936 nî 2 goe̍h 27 ji̍t) sī Lō͘-se-a ê seng-lí-ha̍k-ka, sim-lí-ha̍k-ka kap i-ha̍k-ka, in-ūi tùi siau-hòa hē-thóng ê gián-kiù, tī 1904 nî tit-tio̍h Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng. Chhú-gōa, i tùi tōng-bu̍t hêng-ûi, iû-kî sī chè-iok (conditioning) hiān-siōng ê gián-kiù chin ū-miâ.

Ivan Petrović Pavlov.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ivan Pavlov