Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Nobel Chióng

Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k ChióngNobel Chióng ê 1 chióng.

Ti̍t-chióng-jînSiu-kái

2006 – Andrew Z. Fire kap Craig C. Mello
In "hoat-hiān RNA kan-jiáu (interference): siang-tiâu RNA [ē-tàng] kā gene (ki-in) kuiⁿ-tiāu".
2005 – Robin Warren kap Barry Marshall
"in hoat-hiān Helicobacter pylori chit-ê bâi-kín kap i tī ūi-iām, siau-hòa-sèng khùi-iông ê kak-sek"
2004 – Richard Axel kap Linda B. Buck
"in hoat-hiān tio̍h phīⁿ-kak ê siū-thé (odorant receptors) kap phīⁿ-bī hē-thóng ê cho·-chit"
2003 – Paul Lauterbur kap Sir Peter Mansfield
"in koan-hē chû-kiōng-tìn chō-iáⁿ (magnetic resonance imaging) hong-bīn ê hoat-hiān"
Nobel Chióng
Hòa-ha̍k | Bûn-ha̍k | Seng-lí-ha̍k ia̍h I-ha̍k | Hô-pêng | Bu̍t-lí-ha̍k | Keng-chè Kho-ha̍k