Karolinska Ha̍k-īⁿ

Karolinska Ha̍k-īⁿ (Sūi-tián-bûn: Karolinska Institutet) sī chi̍t keng khiā tī Sūi-tián Solna Chū-tī-chhī ê i-ha̍k tāi-ha̍k.

Karolinska Ha̍k-īⁿ ê hāu-mn̂g-kháu