Jîn-bîn Tóng (Se-pan-gâ)

Jîn-bîn Tóng (Partido Popular PP), sī Se-pan-gâ ê iū-phài chèng-tóng. In tī 2011 nî ê kok-hoē soán-kú tiong sèng-lī. Hiān-jīm léng-tō-chiá sī Mariano Rajoy.