Jîn-thé seng-bu̍t-ha̍k

Jîn-thé seng-bu̍t-ha̍k (人體生物學; human biology) sī teh gián-kiù jîn-thé ê chi̍t mn̂g seng-bu̍t-ha̍k ê hun-iá.

Che sī chi̍t phiⁿ koan-î seng-bu̍t-ha̍k ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.