Jaina-kàu sī chi̍t khoán kó͘ Ìn-tō͘ chong-kàu, sio̍k-í Śramaṇa thoân-thóng. I chú-tiuⁿ hui pō͘-le̍k, ài chun-kèng só͘-ū ê oa̍h-mi̍h.