James Cook (1728 nî 11 goe̍h 7 ji̍t - 1779 nî 2 goe̍h 14 ji̍t) sī Eng-kok ê thàm-hiám-ka, hâng-hái-ka, Ông-ka Hái-kun lâm-tiúⁿ kiam kun-koaⁿ, lâng chheng i sī Captain Cook. I chè-chō liáu Newfoundland ê tē-tô͘, koh hiong Thài-pêng-iûⁿ kiâⁿ-hái 3 pái, in sī kì-lio̍k siāng chá kap Australia kap Hawaii ū chiap-chhio̍k ê Au-chiu-lâng, mā sī thâu chi̍t-ê kiâⁿ-chûn se̍h New Zealand ê lâng.

James Cook

James Cook siōng bóe tī Hawaii kap chāi-tē-lâng sio-chiàn sî sí-bông.