Jawa (Eng bûn: Java), im e̍k Jiáu-oa[1], sī Ìn-nî kûn tó kî tiong 1 ê, siú tō͘ Jakarta tiàm tī hia. Java sī thong sè kài jîn kháu siōng chē ê tó sū, mā sī jîn kháu bi̍t tō͘ siōng koân ê 1 tah só͘ chāi. Java í chá sī Ìn-tō͘ kàu bûn-bêng hoat-ta̍t ê só͘ chāi, āu--lâi pìⁿ chiâⁿ Kē tē kok Tang Ìn-tō͘ sè le̍k ê tiong sim, hiān-chú-sî tī Ìn-nî kok lāi chiàm chèng tī keng-chè siōng ê iu sè tē ūi.

Java

Chham-khó

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "jiáu-oa 爪哇". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. Siōng-koàn. p. 734. OCLC 25747241. 
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Java