Jawa Chiàn-cheng (1825–1830 nî)

Jawa Chiàn-cheng sī 1825 nî chì 1830 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Hô-lân Tè-kok kap Jawa lâng.

Jawa Chiàn-cheng
Sî-kan1825 nî - 1830 nî
Tē-tiám
{{{place}}}
Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.