Jerome Powell (ing-gí: Jerome Hayden Powell, Jerome Hayden "Jay" Powell; 1953-nî 2-gue̽h 4-jı̽t -), Bíkok hēn-jīm lên-pang thú-pī uí-guân-huē [en] (Fed) ê tsú-si̍k (iong-hâng tsóng-tshâi), tshut-sin [en] huat-lu̍t-kài, bat tam-jīm kuè lut-su [en], tâu-tsu gîn-hâng [en]-ka.[2]

Jerome Powell

Powell tī 2012
Tē-16 kài Bí-kok lên-pang thú-pī-kio̍k tsú-si̍k [en]
Chiū-jīm
2018 2-gue̍h 5
Chóng-thóng Donald Trump
Joe Biden
Hù-chhiú Lael Brainard
Michael Barr
Chêng-jīm Janet Yellen
Member of the Federal Reserve Board of Governors
Chiū-jīm
2012 5-gue̍h 25
Chóng-thóng Barack Obama
Donald Trump
Joe Biden
Chêng-jīm Frederic Mishkin
Under Secretary of the Treasury for Domestic Finance
Jīm-kî
1992 4-gue̍h 7 – 1993 1-gue̍h 20
Chóng-thóng George H. W. Bush
Chêng-jīm Robert R. Glauber
Kè-jīm Frank N. Newman
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì Jerome Hayden Powell
1953 nî 2 goe̍h 4 ji̍t 1953-02-04(70 hòe)
Bíkok Washington, D.C.
Chèng-tóng Republican[1]
Phoè-ngó͘
Elissa Leonard (m. 1985 nî)
Kiáⁿ-jî 3
Ha̍k-le̍k Princeton tāi-ha̍k [en] (AB)
Georgetown tāi-ha̍k [en] (JD)

Tsù-kái siu-kái

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái

 

Wikiquote ū Jerome Powell ê ín-iōng-kù.

kuañ-hong siu-kái

Kî-thañ siu-kái