The New York TimesBí-kok chi̍t hūn múi-ji̍t sin-bûn-choá, tùi 1851 nî tio̍h tī New York Chhī chhut khan kàu taⁿ.

1914 nî ê chi̍t hūn sin-bûn.