Sin-bûn-choá, mā ū kóng sin-bûn ia̍h pò-choá, sī choan-bûn pò-tō sin-bûn kap kî-tha siau-sit, kiam hō͘ lâng teng kóng-kò, pēng-chhiá tēng-sî hoat-chhut ê chi̍t lūi ìn-soat-phín.

1918 nî ê chi̍t hūn New York Sî-pò.