Ji̍t-Lō͘ Chiàn-cheng

Ji̍t-Lō͘ Chiàn-chengLō͘-se-a Tè-kok kap Ji̍t-pún Tè-kok chi ūi Boán-chiu kap Ko-lê saⁿ-cheⁿ ín khí ê chiàn-cheng, sî-kan sī 1904 kàu 1905 nî kan.