Ji̍t-pún Chhiah-kun

Ji̍t-pún Chhiah-kun (日本赤軍 nihon-sekigun) sī 1971 nî kàu 2001 nî kan chûn-chāi ê Ji̍t-pún sin chó-phài thoân-thé kiam bú-chong chi̍p-thoân. I tī Ji̍t-pún kap sè-kài si̍t-hêng kek-bēng gōa-tāng, chū 1970 kàu 1980 nî kan hoat-tōng chē pái bú-chong oa̍h-tāng.