Ji̍t-pún Hòng-sàng Hia̍p-hōe

Ji̍t-pún Hòng-sàng Hia̍p-hoē (日本放送協会, Nippon Hôsô Kyôkai, kán-siá NHK) sī Ji̍t-pún ê koaⁿ-hong ê hòng-sàng sū-gia̍p.

Pún siā.