Ji̍t-pún sî-tāi (khu-pia̍t-ia̍h)


Ji̍t-pún sî-tāiTâi-oân chāi-tē tùi Ji̍t-pún thóng-tī sî-kî (1895 nî - 1945 nî) ê kiò-hoat. Tī sè-kài kî-tha só͘-chāi ê Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ū pau-koat í-hā: