Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749 nî 8 go̍eh 28 ji̍t1832 nî 3 go̍eh 22 ji̍t) sī Tek-kok si-jîn, kho-ha̍k-ka kap chèng-tī jîn-bu̍t. I sī Weimar kó͘-tián-chú-gī ê tāi-piáu, tùi sè-kài bûn-toâⁿ éng-hiáng chin toa. Chú-iàu chok-phín sī Die Leiden des jungen Werther, Faust téng-téng.

Johann Wolfgang von Goethe

Wikiquote ū Johann Wolfgang von Goethe ê ín-iōng-kù.