Jonathan Katz (1947 nî —) sī Bí-kok ê kì-chiá kiam chok-ka. Katz khah thong-lâng-chai ê chheh sī 2000 nî chhut ê Geeks, lāi-té ēng 2 ê siàu-liân-hiaⁿ Jesse Dailey kap Eric Twilegar ê kò͘-sū lâi kài-siāu geek chhù-bûn-hoà. Katz sù-siông tī soàⁿ-téng cha̍p-chì HotWired, ki-su̍t bāng-chām Slashdot, soàⁿ-téng sin-bûn cha̍p-chì Slate.com siá bûn-chiuⁿ; lēng-goā ū chhut kui hē-lia̍t ê hoān-choē siáu-soat, kap biô-siá geek chhù-bûn-hoà chham káu-á ê chheh.

Jon Katz