Jura-kí

(Tùi Jura-kì choán--lâi)

Jura-kì, Hàn-bûnChu-lô-kì (侏羅紀), sī chi̍t toāⁿ tē-chit sî-tāi, sî-kan sī tāi-iok 199.6 kàu 145.5 Ma (pah-bān nî-chêng), sī Tiong-seng-tāi ê tiong toāⁿ. Tī Jura-kì í-chá sī Trias-kì; koè-āu sī Creta-kì.

"Jura" chit-ê miâ sī tùi Sūi-se ê Jura Soaⁿ só͘ hō.