Kàu-hông Anacletus

Kàu-hông Anacletus (La-teng-bûn: Anacletus, ?  – 92 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-3 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Anacletus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Anacletus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Linus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 1-sè