Kàu-hông Clemens 1-sè

Kàu-hông Clemens 1-sè (La-teng-bûn: Clemens I, ?  – 99 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-4 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Clemens 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Clemens 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Anacletus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Evaristus