Kàu-hông Evaristus

Kàu-hông Evaristus (La-teng-bûn: Evaristus, (44 nî 4 goe̍h 17 ji̍t – 108 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-5 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Evaristus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Evaristus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Alexander 1-sè