Kàu-hông Alexander 1-sè

Kàu-hông Alexander 1-sè (La-teng-bûn: Alexander I) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-6 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Alexander 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Alexander 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Evaristus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sixtus 1-sè