Kàu-hông Sixtus 1-sè

Kàu-hông Sixtus 1-sè (La-teng-bûn: Sixtus I, 42 nî  – 125 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-7 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Sixtus 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Sixtus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Alexander 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Telesphorus