Kàu-hông Telesphorus

Kàu-hông Telesphorus (La-teng-bûn: Telesphorus) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-8 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Telesphorus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Telesphorus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sixtus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hyginus