Kàu-hông Telesphorus

Kàu-hông Telesphorus (?  – 137 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-8 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông

Telesphorus
Lô-má chóng-chú-kàu

Kàu-hông Telesphorus ê ōe-siōng.
kàu-hông chiū-jīm 126 nî
kàu-hông lī-jīm 137 nî
Chêng-jīm Sixtus 1-sè
Kè-jīm Hyginus
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì ?
Lô-má Tè-kok Terranova da Sibari
Kòe-sin 137 nî
Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Ki-tok-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 1 goe̍h 2 ji̍t (Lô-má Thian-chú-kàu), 1 goe̍h 5 ji̍t (Tang Chèng-kàu), 2 goe̍h 22 ji̍t (Tang-hng Ki-tok-kàu)
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu, Tang Chèng-kàu
Kàu-hông Telesphorus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sixtus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hyginus