Kàu-hông Hyginus

Kàu-hông Hyginus (La-teng-bûn: Hyginus) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-9 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Hyginus ê ōe-siōng.
Kàu-hông Hyginus
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Telesphorus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 1-sè