Athens (Hi-lia̍p-gí: Αθήνα), mā thang hoan-e̍k chò A-tián (亞典[1]), sī Hi-lia̍p Kiōng-hô-kok ê siú-to͘ kap siāng-tōa ê siâⁿ-chhī.

1896 nî kap 2004 nî ê Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē tiàm Athens kí-pān.

Chham-khó siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Athens