chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 10 nî-tāi | 20 nî-tāi | 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi
: 37 nî | 38 nî | 39 nî | 40 nî | 41 nî | 42 nî | 43 nî | 44 nî | 45 nî | 46 nî | 47 nî
42 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 42 nî
XLII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 586 nî
Tō-kàu-le̍k 2739 nî
Hoê-le̍k 598 BH~597 BH
Hông-kì 702 nî
Tân-kì 2375 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3802~3803


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 97 – 98
- Shaka Samvat -36 – -35
Iran le̍k -580 – -579
Runic le̍k 292
Assyria le̍k 4792 nî
Ethiopia le̍k 36~37

42 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 42 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái