Hàn Kong-bú-tè (漢光武帝, chiân 5 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – 57 nî 3 goe̍h 29 ji̍t), miâ Lâu Siù (劉秀), sī Tong Hàn ê tē-it tāi hông-tè, 25 nî kàu 57 nî chāi-ūi.

Hàn Kong-bú-tè
漢光武帝
Hàn-tiâu ê hông-tè
Hàn-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 25 nî – 57 nî
Chêng-jīm Hàn Keng-sí-tè
Kè-jīm Hàn Bêng-tè
Choân-miâ
Lâu Siù (劉秀)
Sē-hō
Kong-bú Hông-tè (光武皇帝)
Biō-hō
Sè-chó͘ (世祖)
Chhut-sì chiân 5 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
Kòe-sin 57 nî 3 goe̍h 29 ji̍t (62 hòe)