Hàn-tiâu (Hàn-jī: 漢朝; chêng-202 nî-220 nî) sī Tiong-kok le̍k-sú siāng-kè Chîn-tiâu liáu-āu chhut-hiān ê tiâu-tē, pun-choè Sai-hàn (chêng-202 nî -9 nî) kap Tong-hàn (25 nî -220 nî) nn̄g ê le̍k-sú sî-kî.

Su-má Chhian, Se-hàn le̍k-sú-ha̍k-ka kap bûn-ha̍k-ka

Hàn Ko-chó͘ Lâu Pang (劉邦) teng-ki liáu-āu, siat sam-kong kap káu-kheng, chhái-chhú hō͘ bîn-chiòng hioh-khùn, chheng-chēng bô ūi ê n̂g-lāu chèng-chhek. kó͘-lē seng-sán, khin-iàu po̍h hù. Lâu Pang óng-seng liáu-āu, Lū-hō͘ (呂后) chiáng-koân. Lū-hō͘ chô saⁿ-ûi-sêng-siòng, iân ēng Lâu Pang ê n̂g-lāu chèng-tī ê chèng-chhek. Āu-pái chiu pu̍t, Tîn Pêng (陳平) i lāu sîn hoat-tōng chèng-piàn, chàm sat chu Lū, hoè-tiāu Lâu Hông (劉弘), ngiâ li̍p Hàn Thài-chó͘ Lâu Pang sì chí Tāi-ông Lâu Hêng (代王劉恆) ûi tè, chit chiū-sī Hàn Bûn-tè. Tho-hô Hàn Kéng-tè chāi-ūi kî-kan, kè-sio̍k chhái-chhú n̂g-lāu su-sióng. Bú-tè thóng-tī sî-kî (chêng-141 nî —-chêng-87 nî) , chhái-chhú liáu chi̍t hē-lia̍t kái-kek chhò͘-si, chèng-tī siōng ka-kiông hông koân, siah-jio̍k chu hâu sè-le̍k, bûn-hoà-siōng pā-lut pah ka, ta̍k chun jû su̍t. Bú-tè sí-khì liáu-āu Hàn-tiâu chiū soe-jio̍k lo̍h-khì.

Tè-ông

siu-kái

Se Hàn

siu-kái

Tang Hàn

siu-kái

Siong-koan

siu-kái